Privacy – Dutch

Stichting Rembrandts STEAM Foundation, gevestigd aan Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://teamrembrandts.com/
Adres: Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

 

 

Het bestuur van Stichting Rembrandts STEAM Foundation zijn de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Rembrandts STEAM Foundation. Zij zijn te bereiken via board@teamrembrandts.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Rembrandts STEAM Foundation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere informatie die u actief verstrekt middels ons registratieformulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Rembrandts STEAM Foundation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Uw actief verstrekte medische gegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De grondslag van het verzamelen van deze gegevens ligt binnen het lidmaatschap voor Stichting Rembrandts STEAM Foundation. Deze informatie dient goedgekeurd te zijn door een ouder/voogd voordat deze verwerkt kan worden voor een geldig lidmaatschap.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Rembrandts STEAM Foundation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Voor lidmaatschap als einddoel voor alle leden en alumni van Stichting Rembrandts STEAM Foundation
 • Om de beste zorg te kunnen bieden in gevallen van nood

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Rembrandts STEAM Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

Deze gegevens bewaren wij tot er door de persoon vraagt tot verwijderen, of na een tijdsspan van een jaar in verband met hernieuwing lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Rembrandts STEAM Foundation deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Rembrandts STEAM Foundation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Rembrandts STEAM Foundation uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Er wordt geen data gedeeld met partners/sponsoren van Stichting Rembrandts STEAM Foundation zonder nadrukkelijke toestemming van het betreffende individu voor het delen van diens persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Rembrandts STEAM Foundation gebruikt alleen technische en functionele cookies. Verder gebruiken wij ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze analytische cookies worden geplaatst door de volgende partijen: Google, Facebook, Twitter.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Rembrandts STEAM Foundation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hr@teamrembrandts.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Rembrandts STEAM Foundation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Rembrandts STEAM Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hr@teamrembrandts.com.

Beeldmateriaal en de publicatie hiervan

Er kan tijdens evenementen van Stichting Rembrandts STEAM Foundation beeldmateriaal gegenereerd worden en verspreid worden op onze sociale media/ website/ of andere bronnen. Mocht je met de plaatsen van beeldmateriaal niet eens zijn, stuur een mail naar info@teamrembrandts.com en wij zullen binnen redelijke termijnen het beeldmateriaal verwijderen.